ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານທີ່ຜະລິດ ໃໝ່ ທົ່ວໂລກ;

ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ 100 -OEKO-TEX;

-SGS ໃບຢັ້ງຢືນ.